Mahou Shoujo Nante Mou | Mythological | Mahou Shoujo Nante Mou Ii Desu kara